اطلاعیه ها

رزرو تیر ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در تیر ماه 1398:

ازساعت10 صبح  یکم خرداد  ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.5138099193573 memory usage:2 mb