اطلاعیه ها

رزرو اسفند ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در اسفند ماه 1397:

ازساعت10صبح 1 بهمن ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.20382308959961 memory usage:2 mb