اطلاعیه ها

رزرو دی ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در دی ماه 1397:

ازساعت10صبح 1 آذر ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است

     
time:0.2485568523407 memory usage:2 mb